RODZAJE TEKTUR

Ze względu na budowę, tektury dzielimy na pojedyncze (single wall), podwójne (twin wall) i potrójne (triple wall). Najpopularniejsze tektury faliste single wall to tektury 3-warstwowe.W produkcji występują następujące typy fal: fala F,N,E,B,C,A,K. Wymienione rodzaje fal są w kolejności od fali najniższej do fali najwyższej. Tektury typu twin wall to tektury 5-warstwowe, są kombinacją kilku różnych fal, np. B+E, C+B, A+C. Tektury potrójne triple wall to tektury siedmiowarstwowe, mogą składać się z fal A+C+B lub E+B+C.

TOP