PRZECHOWYWANIE TEKTURY FALISTEJ

 

Tekturę powinno się przewozić i przechowywać w sposób nienarażający na uszkodzenia mechaniczne lub powodujące zabrudzenie tektury. Arkusze powinny być przechowywane na paletach. Optymalna temperatura przechowywania tektury - od 0 C - 30 C, zaś wilgotność nie powinna przekraczać 50 % wilgotności względnej. W przypadku niewłaściwych wartości lub wilgotności, tektura powinna być przechowywana w pomieszczeniach klimatyzowanych. Palety należy "rozpakować" dopiero przed użyciem tektury do produkcji.

TOP