OPAKOWANIA

image post

 

Opakowania z tektury falistej powinny łatwo poddawać się obróbce na liniach pakujących, bardzo istotna jest funkcja ochronna produktu w trakcie całego jego cyklu dystrybucyjnego. Istotnym zadaniem jakie mają spełniać opakowania jest funkcja informacyjno-reklamowa o produktach zawartych w opakowaniu. Opakowania spełniają także funkcje ekologiczne, bowiem w 100% nadają się do powtórnego przerobu. Opakowania z tektury znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Od przemysłu lekkiego po przemysł ciężki, wszędzie możemy spotkać opakowania z tektury falistej, mniej lub bardziej przetworzone.

TOP